Jak jsme (zatím) nevypátrali Suchánkovu chatu

Jak víme, pan Suchánek žil se svou paní, po té, co mu komunisté odebrali majetek, na chatě na Brněnské přehradě. Víme také, jak chata (spíš malý domek) vypadala. Ale kde byla a jak vypadá dnes?

Suchánkova chata
Celoročně obývaná chata Suchánků na přehradě v Bystrci

Pokoušeli jsme se přesvědčit pamětníky, aby nás tam zavedli. Bohužel, v jejich věku to nebylo jednoduché a postupně nám umírají. Pátrali jsme také na vlatní pěst.

První virtuální pokus učinil Jirka Polz v dubnu 2017, při kterém vyšel ze známé fotografie pana Suchánka mezi filmovými amatéry a porovnal ji s pohledem z Kozí Horky.

Jindřich Suchánek mezi členy KFA

Za předpokladu, že je snímek pořízený u zábradlí Suchánkovy chaty, tak lokalizoval oblast, ve které by se měla nacházet.

Blíže jsme se pak na dlouhou dobu nedostali.

Až když se nám začátkem tohoto roku ozvala neteř pana Suchánka a poskytla nám zajímavé materiály, našli jsme v nich konkrétní údaj o adrese: Kopaniny č. 372 – Brno Bystrc.

Chata s takovým evidenčním číslem existuje, na mapy.cz se dá najít, stačí tam zajít. To jsem co nejdříve učinil, ale vyčlenil jsem si na to málo času a při rychlé procházce bez „hledacích pomůcek“ jen popaměti jsem nebyl úspěšný. Chtělo to lepší přípravu.

Vyhlásil jsem tedy na neděli posledního ledna (jako náhradu za neuskutečnitelnou schůzku z důvodů proticovidových opatření) výlet s pátráním, podpořeným GPSkou.

Sešli jsme se u Rybářské bašty a vydali se v předepsaných rozestupech kolem bývalé hájovny Rakovec k chatě s evidenčním číslem 372. Pozemek kolem ní patří lesům ČR, takže jsme ji bezostyšně obkroužili ze všech stran, ale se známou fotografií jsme žádnou shodu v podobě nenašli.

Naše šmejdění neušlo pozornosti obyvatel chaty sousední a dali se s námi do řeči. Přitom nás ujistili, nalezená chata určitě nikdy Suchánkům nepatřila. Ještě to pro jistotu telefonicky ověřili u jiných chatařských pamětníků. Připustili, že před pár desítkama let došlo k přečíslování objektů. Příjemně jsme si popovídali, ale mrazivé počasí nás přimělo k odchodu.

Jako náhradní úspěšný cíl jsem výpravu ještě na zpáteční cestě zavedl k Betelné studánce.

Tak se zase vracíme k Jirkově hypotéze. Nevzdáváme to a už se těšíme na další výlet při pátrání.

Josef Strubl

Napsat komentář