Poslání klubu

Původní myšlenkou bylo zvýšit povědomí o geniálním a v době totalit i záměrně pozapomenutém podnikateli a konstruktérovi, Jindřichu Suchánkovi. Protože jsme ale byli svědky i likvidace mnohých zajímavých amatérských filmů, rozšířili jsme náš záběr. Jsme tedy konkurenty popelnic a kontejnerů:-) To vše, jak nám volný čas a omezené prostory dovolí.

Z našich stanov vyjímáme:

Cíl a činnosti sdružení

  1. Hlavním posláním sdružení je mapování amatérského filmu, zejména v Brně a okolí, jak po obsahové, organizační a autorské, tak po technické stránce.
  2. Dalším posláním a cílem sdružení je aktivně šířit povědomí o významu Jindřicha Suchánka, brněnského konstruktéra a podnikatele v oboru jemné mechaniky.
  3. Sdružení prostřednictvím svých členů i majetkem sdružení shromažďuje informace, tiskoviny a artefakty, které se vážou k životu a produkci Jindřicha Suchánka.
  4. Sdružení shromažďuje informace, tiskoviny a artefakty, které se vážou k amatérskému filmu a jejich autorům a k soutěžím, přehlídkám a festivalům amatérského filmu.