MUDr. Luděk Skála

byl členem Klubu filmových amatérů. Tvořil filmy převážně s lékařskou a sociální tématikou.

Pan doktor Skála nám na sklonku svého života poskytl seznam vytvořených filmů. Čítá 87 položek. První je 16 mm instruktážní film z roku 1954 Rekreace tak či tak a poslední je S8 mm z roku 1991 Až ke břehu Rýna – cestopis do Kostnice.