Filmotéka

Jádrem naší filmotéky jsou filmy darované převážně z pozůstalostí filmových amatérů.

Máme tak v originálech nebo alespoň v elektronických kopiích filmy Jaroslava Meckerle, Čeňka Zahradníčka, MUDr. Luďka Skály, Otty Dorčáka, Jiřího Donné, skupiny Pression (Sichler – Smatana) a dalších.

Budeme samozřejmě vděčni za další přírůstky.