Seniorforum

Tradiční mezinárodní soutěžní přehlídka neprofesionálních nekomerčních filmů autorů starších 58 let.

28. ročník (2022):

Výsledky soutěže:

Hlavní soutěž

1. místo (2×)

Džudy Ján Kuska, SK

PORÁŽKY Lubomír Hájek

2. místo

O Mojmíru Bártkovi Petr Baran

3. místo

MIRI – DIRI Nadia Kandová

čestná uznání:

Fotograf – Olda Jenka Miroslav Šolc

SBĚR Staňa Domanský

Mezi profesionály Karel Tvrdík

Filmy do tří minut

1. místo

Droodles 1 Bohumil Kheil

2. místo

Susedská výpomoc Ján Kuska, SK

3. místo

O zatoulaném kuřátku Miroslav Macega

Cena Jindřicha Suchánka:

Četníci Jaroslav Kolčava

…už archivní informace:

Se konalo 30. 9. až 2. 10. 2022 – tedy na Den seniorů, který připadá na 1. října.

Místo konání: Senior Point, Okružní 21, 638 00 Brno – Lesná, Společenské centrum Brno-sever

Program:

pátek 30. září 2022
14:00 zahájení, přivítání a registrace účastníků
15:00 retrospektivní a soutěžní projekce:

pořadínázevautor-kadélka
retro 1BludičkaDanuše Kubátová19,5
retro 2Nová dobaJán Kuska, SK2,0
1ČetníciJaroslav Kolčava38,5

PAUZA
10,0
2Zpátky v časeAlena Krejčová18,8
3PÁTEK POD ATOMYMilan Kaňák21,2
4Susedská výpomocJán Kuska, SK1,0


18:00 Filmy a videoklipy Jiřího Donného Smýkala, prezentace jeho knihy Big Beat šedesátých let v Brně a okolí – I. a II. díl

sobota 1. října 2022
10:00 zahájení druhého dne
10:15 soutěžní projekce:

pořadínázevautor-kadélka
5Mezi profesionályKarel Tvrdík18,0
6O Mojmíru BártkoviPetr Baran19,8
7Ladění PrahyNadia Kandová2,6
8Fotograf – Olda JenkaMiroslav Šolc15,2

PAUZA
10,0
9OBYČEJNÁ NEDĚLE?Milan Kaňák13,6
10O zatoulaném kuřátkuMiroslav Macega1,2
11Symbolický cintorín železničiarovMiloš Slávik, SK7,9
12Někdo to rád horkéStaňa Domanský4,0
13Ach ti chlapiMiroslav Macega1,4
14NávratBohumil Kheil10,5


12:00 přestávka na oběd
13:00 soutěžní projekce

pořadínázevautor-kadélka
15Sto let létání v kroměřížiIng. Ladislav Ženožička16,0
16Tak si tu žijemeJaroslav Kolčava21,5
17SBĚRStaňa Domanský1,0
18Masopust 2022Renáta Rokytová3,0
19DžudyJán Kuska, SK22,5

PAUZA
15,0
20BARLATÓN 2022Ľubor Patsch, SK8,5
21MIRI – DIRINadia Kandová11,6
22PORÁŽKYLubomír Hájek23,0
23Stříbrné opojeníDanuše Kubátová15,7
24Droodles 1Bohumil Kheil0,6


16:00 blok mladých autorů
17:00 beseda s porotou
18:00 vyhlášení výsledků, předání cen a filmařská oslava Dne seniorů

neděle 2. října 2022
10:30 komentovaná prohlídka expozice Optika Technického muzea v Brně

Doprovodný program: výstava výrobků firmy Jindřich Suchánek Brno

Porota:

Milan Šebesta, animátor, režisér, pedagog
Svatava Kalná, vedoucí Oddělení celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity, za Univerzitu třetího věku
Miloš Henkrich, filmový teoretik, historik a publicista, dramaturg festivalu B16, místopředseda KHAF, redaktor KAM v Brně


PROPOZICE

Poslání soutěže:

Seniorforum je soutěží otevřenou pro autory nad 58 let z České republiky i ze zahraničí. Hlavním cílem je podpora tvůrčích aktivit autorů-seniorů a popularizace jejich práce mezi diváky.

Podmínky účasti:

Soutěže se mohou svými filmy zúčastnit domácí i zahraniční neprofesionální autoři, kteří dosáhnou nejpozději 1. 10. 2022 věku 58 let, pokud jsou jejich práce vytvořeny na nekomerční bázi a snímky splňují stanovené technické podmínky. Snímky nesmí být starší 3 let a jejich počet je omezen na dvě práce od jednoho autora. Výběrová komise má právo prověřit splnění uvedených podmínek u přihlášených prací a provede dramaturgický výběr do kolekce pro soutěžní promítání.

Od 23. ročníku je zavedena kategorie filmů do 3 minut se samostatným hodnocením.

Do soutěže se přijímají filmy zaslané primárně elektronicky přes „uschovna.cz“ nebo přes jiné úložiště na adresu sf@khiaf.eu.

Filmy lze zaslat i fyzicky na adresu:

Klub historie amatérského filmu, z.s.
Krajní 16
635 00 Brno

Filmy musí být opatřeny úvodním titulkem – minimálně s názvem filmu (nemusí být zcela na začátku filmu) a závěrečnými titulky.

Technické podmínky:

Obraz musí být vytvořen v evropské normě (25p, příp. 50i). Minimální rozlišení SD (720×576), maximální FullHD (1920×1080). Zvuk mono nebo stereo.

Elektronicky se přijímají formáty mpg2, mp4, mov.

Fyzicky se přijímají filmy na nosičích DVD nebo BD a to buď jako DVD-video (BD-video), nebo datový formát na nosiči (mpeg2, mp4, mov). Na nosiči nesmí být žádný další záznam, pouze soutěžní film(-y). Nosič musí mít potřebné identifikační údaje (minimálně jméno autora a název).

Při nedodržení těchto technických požadavků nemůžeme zaručit správnou projekci.

Délka filmu nesmí překročit 20 minut. Výběrová komise může udělit výjimku.

Filmy, ve kterých se hovoří jinak, než česky, slovensky nebo anglicky musí být opatřeny titulky v některém z těchto jazyků. Komentářová listina v elektronické podobě je vítána.

Veškerou odpovědnost za dodržování autorských práv a dalších právních předpisů nese přihlašovatel snímku.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže materiály, které neodpovídají zadání nebo jsou jinak závadné.

Organizátoři nepřejímají zodpovědnost za ztrátu anebo poškození zásilky přepravou.

Místo konání:

Brno, Společenské centrum Brno-sever: Family a Senior Point Lesná, Okružní 21 (blízko zastávky Halasovo náměstí)

Přihlášky:

K přihlášení lze použít přiložený formulář nebo do e-mailu uveďte:

Jméno autora(-ů), jméno přihlašovatele, pokud film přihlašuje s vědomím autora(-ů) jiná osoba, např. producent, adresa pro případné zaslání diplomu či nosiče s filmem (nepovinné), e-mailová adresa (téměř povinné:-) Název a délka filmu, může být i technická poznámka k obrazu a zvuku (např. neobvyklý formát nebo jiné upozornění).

Budeme rádi, když uvedete věk autora(-ů) ke dni 1. 10. 2022, s tím, že souhlasíte s jeho zveřejněním.

Fotosky:

Budeme rádi, když nám zašlete fotosky z natáčení či z filmu – nejlépe elektronicky.

Termíny:

Soutěžní snímky spolu s přihláškami do soutěže musí být organizátorům soutěže doručeny nejpozději do 9. září 2022 – prodlouženo do 12. září.

Oznámení autorům o přijetí anebo nepřijetí snímku do vlastní soutěže výběrovou komisí bude odesláno elektronicky autorům do 19. září 2022.

28. ročník Seniorfora bude zahájen v pátek 30. září 2022 ve 14 hodin.

Ekonomické zajištění:

V tomto ročníku není třeba hradit účastnický poplatek. Autoři jsou na přehlídce vítáni a bude jim uhrazeno ubytování uvedené níže. Příspěvek na dopravu bohužel nemůžeme poskytnout.

Ubytování:

Ubytování je v omezeném, ale snad dostatečném rozsahu zamluveno v dvoulůžkových pokojích v ubytovacím zařízení Mendelovy univerzity na adrese třída Generála Píky 7 (asi 800 m vzdušnou čarou od místa konání). Autorům přijatých filmů (1 osobě/film) hradí dvě noci pořadatel.

Hodnocení soutěžních prací a ceny:

Každý přihlášený snímek musí projít předvýběrem. Výběrová komise zařadí do soutěže snímky odpovídající technickým požadavkům a obvyklé umělecké úrovně. Filmy bude hodnotit odborná porota a budou uděleny ceny:

1., 2. a 3. cena hlavní soutěže (hodnocení ze všech promítaných filmů)

1., 2. a 3. cena filmů do 3 minut

Pořádající Klub historie amatérského filmu uděluje Cenu Jindřicha Suchánka.

Věcné ceny si budou moci vybrat pouze přítomní autoři formou „švédského stolu“ z cen věnovaných organizátory, partnery a sponzory. Diplomy a medaile zasíláme i poštou. Zaslání věcných cen je na úvaze pořadatele (podle jejich fyzického charakteru).

Upozornění:

Pořadatel si vyhrazuje právo pořízení kopie filmů pro nekomerční propagační účely a archiv.

Během konání akce bude pořizována fotografická, případně audiovizuální dokumentace, určená k propagaci soutěže a pro archivní účely. Účastník dává svou přítomností najevo souhlas se zachycením jeho osoby a zveřejněním takových snímků.

Hlavní pořadatel:

Veškerou korespondenci a přihlášky zasílejte na adresu:

logo klubu

Klub historie amatérského filmu, z.s.
Krajní 16, č.p. 87
635 00 Brno
E-mail: sf@khiaf.eu
Tel. záznamník (IQ media): +420 546 211 724

Tato akce uskutečňuje za finanční podpory

Ministerstva kultury ČR

statutárního města Brna

a městské části Brno-sever.

Partneři a spolupořadatelé:

Kulturní středisko Omega, příspěvková organizace – Family a Senior Point Lesná

IQ media, s.r.o
Český svaz pro film a video, z.s. Kroměříž

Archiv:

27. ročník (2021) <- klikni