Seniorforum

Tradiční mezinárodní soutěžní přehlídka neprofesionálních nekomerčních filmů autorů starších 58 let.

29. ročník (2023):

Bude se konat 29. 9. až 1. 10. 2023 – tedy na Den seniorů, který připadá na 1. října.

Uzávěrka: 10. 9. 2023
Zveřejnění přijatých filmů do 18. 9. 2023

Místo konání: Senior Point, Okružní 21, 638 00 Brno – Lesná, Společenské centrum Brno-sever


PROPOZICE

Poslání soutěže:

Seniorforum je soutěží otevřenou pro autory nad 58 let z České republiky i ze zahraničí. Hlavním cílem je podpora tvůrčích aktivit autorů-seniorů a popularizace jejich práce mezi diváky.

Podmínky účasti:

Soutěže se mohou svými filmy zúčastnit domácí i zahraniční neprofesionální autoři, kteří dosáhnou nejpozději 1. 10. 2022 věku 58 let, pokud jsou jejich práce vytvořeny na nekomerční bázi a snímky splňují stanovené technické podmínky. Snímky nesmí být starší 3 let a jejich počet je omezen na dvě práce od jednoho autora. Výběrová komise má právo prověřit splnění uvedených podmínek u přihlášených prací a provede dramaturgický výběr do kolekce pro soutěžní promítání.

Od 23. ročníku je zavedena kategorie filmů do 3 minut se samostatným hodnocením.

Do soutěže se přijímají filmy zaslané primárně elektronicky přes „uschovna.cz“ nebo přes jiné úložiště na adresu sf@khiaf.eu.

Filmy lze zaslat i fyzicky na adresu:

Klub historie amatérského filmu, z.s.
Krajní 16
635 00 Brno

Filmy musí být opatřeny úvodním titulkem – minimálně s názvem filmu (nemusí být zcela na začátku filmu) a závěrečnými titulky.

Technické podmínky:

Obraz musí být vytvořen v evropské normě (25p, příp. 50i). Minimální rozlišení SD (720×576), maximální FullHD (1920×1080). Zvuk mono nebo stereo.

Elektronicky se přijímají formáty mpg2, mp4, mov.

Fyzicky se přijímají filmy na nosičích DVD nebo BD a to buď jako DVD-video (BD-video), nebo datový formát na nosiči (mpeg2, mp4, mov). Na nosiči nesmí být žádný další záznam, pouze soutěžní film(-y). Nosič musí mít potřebné identifikační údaje (minimálně jméno autora a název).

Při nedodržení těchto technických požadavků nemůžeme zaručit správnou projekci.

Délka filmu nesmí překročit 20 minut. Výběrová komise může udělit výjimku.

Filmy, ve kterých se hovoří jinak, než česky, slovensky nebo anglicky musí být opatřeny titulky v některém z těchto jazyků. Komentářová listina v elektronické podobě je vítána.

Veškerou odpovědnost za dodržování autorských práv a dalších právních předpisů nese přihlašovatel snímku.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže materiály, které neodpovídají zadání nebo jsou jinak závadné.

Organizátoři nepřejímají zodpovědnost za ztrátu anebo poškození zásilky přepravou.

Místo konání:

Brno, Společenské centrum Brno-sever: Family a Senior Point Lesná, Okružní 21 (blízko zastávky Halasovo náměstí)

Přihlášky:

K přihlášení lze použít přiložený formulář nebo do e-mailu uveďte:

Jméno autora(-ů), jméno přihlašovatele, pokud film přihlašuje s vědomím autora(-ů) jiná osoba, např. producent, adresa pro případné zaslání diplomu či nosiče s filmem (nepovinné), e-mailová adresa (téměř povinné:-) Název a délka filmu, může být i technická poznámka k obrazu a zvuku (např. neobvyklý formát nebo jiné upozornění).

Budeme rádi, když uvedete věk autora(-ů) ke dni 29. 9. 2023, s tím, že souhlasíte s jeho zveřejněním.

Fotosky:

Budeme rádi, když nám zašlete fotosky z natáčení či z filmu – nejlépe elektronicky.

Termíny:

Soutěžní snímky spolu s přihláškami do soutěže musí být organizátorům soutěže doručeny nejpozději do 10. září 2023.

Oznámení autorům o přijetí anebo nepřijetí snímku do vlastní soutěže výběrovou komisí bude odesláno elektronicky autorům do 18. září 2023.

29. ročník Seniorfora bude zahájen v pátek 29. září 2023 ve 14 hodin.

Ekonomické zajištění:

Zatím očekáváme, jak dopadnou dotace. Tento bod upřesníme do června.

Ubytování:

Ubytování je v omezeném, ale snad dostatečném rozsahu zamluveno v dvoulůžkových pokojích v ubytovacím zařízení Mendelovy univerzity na adrese třída Generála Píky 7 (asi 800 m vzdušnou čarou od místa konání).

Hodnocení soutěžních prací a ceny:

Každý přihlášený snímek musí projít předvýběrem. Výběrová komise zařadí do soutěže snímky odpovídající technickým požadavkům a obvyklé umělecké úrovně. Filmy bude hodnotit odborná porota a budou uděleny ceny:

1., 2. a 3. cena hlavní soutěže (hodnocení ze všech promítaných filmů)

1., 2. a 3. cena filmů do 3 minut

Pořádající Klub historie amatérského filmu uděluje Cenu Jindřicha Suchánka.

Věcné ceny si budou moci vybrat pouze přítomní autoři formou „švédského stolu“ z cen věnovaných organizátory, partnery a sponzory. Diplomy a medaile zasíláme i poštou. Zaslání věcných cen je na úvaze pořadatele (podle jejich fyzického charakteru).

Upozornění:

Pořadatel si vyhrazuje právo pořízení kopie filmů pro nekomerční propagační účely a archiv.

Během konání akce bude pořizována fotografická, případně audiovizuální dokumentace, určená k propagaci soutěže a pro archivní účely. Účastník dává svou přítomností najevo souhlas se zachycením jeho osoby a zveřejněním takových snímků.

Hlavní pořadatel:

Veškerou korespondenci a přihlášky zasílejte na adresu:

logo klubu

Klub historie amatérského filmu, z.s.
Krajní 16, č.p. 87
635 00 Brno
E-mail: sf@khiaf.eu
Telefon 733 307 520

Partneři a spolupořadatelé:

Kulturní středisko Omega, příspěvková organizace – Family a Senior Point Lesná

IQ media, s.r.o
Český svaz pro film a video, z.s. Kroměříž

Archiv:

27. ročník (2021) <- klikni

28. ročník (2022) <- klikni