Klub kinoamatérů v Brně (1932-1950)

Bc. Miloš Henkrich

Dne 12. 9. 1932 se pod vedením prof. RNDr. Josefa Velíška sešel přípravný výbor na adrese Za úvozem 17, v budově ČVŠT (České vysoké školy technické). Mezi ustavující členy náleželi mj. pánové Brušvall a Šimáček, Luboš Zapletal, Jaroslav Mackerle a Karel Rozhoň. Ustavující výbor se shodl na názvu a základních stanovách.

Zemský úřad v Brně potvrdil a schválil nový spolek dne 21. září. 1932 pod č.j. 35 970/V – 13.

Krátce nato, dne 29. 9. 1932 vstoupil Klub kinoamatérů do veřejného života, když v Lidových novinách zveřejnil tuto výzvu, následně otištěnou rovněž v měsíčníku Fotografický obzor:

Podotkněme, že na přelomu roku 1932 a 1933, měl Klub kinoamatérů v Brně celkem 34 členů, z toho 9 zakládajících, 24 činných a jednoho stipendistu, jak vyplývá z dopisu adresovanému pražskému Pathé-klubu ze dne 24. 1. 1933.

Ještě na konci roku 1932 o prvenství brněnského klubu nebylo pochyb, jak dokládá např. časopis Časopis Fotografický obzor, když v listopadovém čísle v odpovědi na dotaz po existenci klubů kinoamatérů v tehdejším Československu, pod značkou -ix uvedl:

(Jen pro zajímavost: ve stejném čísle je ohlášena Jindřichem Suchánkem Brno snímací kamera Admira.)

Postoj časopisu má opodstatnění. Je pravdou, že např. v říjnu 1927 navrhoval Václav Arnošt Jarolímek v Českém filmovém světě vznik Klubu filmových amatérů, ovšem uvažoval, že základnou klubu budou tvořit amatérští herci a ochotníci a záštitu nad nimi převezme časopis.

Dále např. v roce 1930 v Brně již reálně vzniklo Amatérské filmové studio v čele s Oldřichem Crhounkem ze Židenic, jehož ustavující schůze se konala 6. 11. 1930 a které v polovině roku 1935 ukončilo svou činnost – bylo rozpuštěno pro nezájem. U Amatérského filmového studia můžeme pouze hádat, zda nešlo spíše o podnikatelskou než spolkovou aktivitu, protože činnost „studia“ není blíže doložená.

Prvenství, jež právem náleží Klubu kinoamatérů v Brně, bývá bohužel často mylně připisováno pražskému Pathé klubu. Ač kluby vznikly skoro zároveň a již v červnovém Fotografickém obzoru nalezneme zmínku, že „se tvoří také klub Pathéistů, jenž má schůze dvakrát v měsíci a čítá již přes 60 čilých zájemců o vybudování ústředí všech, kdož pracují na 9, 5mm filmu“, faktem zůstává, že Pathé klub vznikl až 13. 10. 1932, tedy měsíc po klubu brněnském. Je nutné zdůraznit, že sdružoval pouze uživatele 9,5mm filmu a přístrojů značky Pathé, tedy v prvé řadě propagoval konkrétní značku nikoliv kinomatérství coby zájmovou činnost.

Zdroje: MZA, složka Klub filmových amatérů, složka Amatérské filmové studio(1932): Kinematografie: V Brně. Fotografický obzor, r. LX, č. 10, s. 164., (1932): Pan F. P., N. Bydžov. Fotografický obzor, r. LX, č. 10, s. 179., Jarol, V. A. (1927): Klub filmových amatérů: Jen podnět – na vás je, jak jej přijmete. Český filmový svět, č. 1 (28.10.1927), s. 5-7.

Program činnosti v prvním čtvrtletí 1933

Moravskoslezský klub kinoamatérů v Brně

Později došlo k přejmenování, zde je ukázka průkazu:

Průkazka MSKKB
Průkazka MSKKB

Další materiály k historii připravujeme…