Esenc

Tvůrčí skupina se scházela a pohybovala kolem legendárního Klubu mládeže Křenová. Vůdčí osobností byl Jiří Smýkal, který později přijal jméno své ženy Donné.