ARSfilm amatérů

Tradiční mezinárodní soutěžní přehlídka filmů zaměřených na umění neboli „kunstovních“.

Stručně:

50. ročník (2023):

Bude se konat od 10. do 12. listopadu 2023.

Uzávěrka 50. ročníku: 22. 10. 2023
Zveřejnění přijatých filmů: 30. 10. 2023

Místo konání: Dům osvěty u Antoníčka, Trtílkova 22, Brno – Divišova čtvrť
(Trtílkova 892/22, 612 00 Brno – Lesná)

Porota:

Milan Šebesta
Sylva Zimula Hanáková
Ladislav Munk

Podrobně:

Informace k cestě:

Pro cestu autem si netroufáme konkurovat navigacím a serveru mapy.cz, adresu „Trtílkova 892/22, 612 00 Brno – Lesná“ jistě najde, detail závěru cesty je zde.

Cesta z centra pomocí MHD:

Z Ústředního autobusového nádraží Zvonařka autobus č. 44 (okružní linka) – po 26ti minutách vystoupit na zastávce Divišova čtvrť.
Nástup na autobus je zde – červená značka zastávky

Nebo (např. z hlavního nádraží) tramvají č. 1 směr Řečkovice nebo (např. z České/Joštovy) č. 6 směr Královo Pole, vystoupit na zastávce Semilasso a přestoupit na autobus č. 84 (okružní linka) – vystoupit asi po 5ti minutách na zastávce Divišova čtvrť.
Zastávka autobusu na přestup je zde – červená značka

Jízdní řády jsou zde,
nebo použijte Vyhledání spojení zde

Od zastávky Divišova čtvrť půjdete asi 520 metrů (asi 10 minut) takto.

Pokusíme se dát po cestě ze zastávky nějaké šipky:-)

Porota:

Milan Šebesta
Sylva Zimula Hanáková
Ladislav Munk

Propozice

Účast na ARSfilmu amatérů:

ARSfilm amatérů (dále i „AFA“) je mezinárodní soutěž, které se mohou zúčastnit autoři a autorské kolektivy jak z ČR, tak i ze zahraničí svými filmy, které vznikly na nekomerční bázi, splňují technické podmínky a v minulosti se ještě této soutěže nezúčastnily nebo do ní nebyly přihlášeny. Mohou se účastnit i posluchači 1. a 2. ročníku vysokých filmových škol, masmediálních fakult a vysokých škol se studijním zaměřením na příbuzné filmové obory. Počet přihlášených prací od jednoho autora není omezen. Do soutěžní projekce postupují snímky doporučené výběrovou komisí, splňující požadavky umělecké kvality a odpovídající vyhlášeným kategoriím AFA.Soutěžní kategorie:


Do AFA se přijímají filmy, které obsahem odpovídají soutěžním kategoriím:

I. experimentální filmy – alternativně pojatá audiovizuální díla, která lze klasicky promítnout na plátno

II. filmy o umění – zejména dokumentární filmy s tématy všech oborů umění

III. národopisné filmy – zejména dokumentární filmy s národopisnou tématikou (nepřijímají se záznamy z vystoupení apod.)

IV. animovaná tvorba – filmy realizované všemi animačními technikami

Technické podmínky účasti:

Do soutěže se přijímají filmy zaslané primárně elektronicky přes „uschovna.cz“ na adresu arsfilm@khiaf.eu, případně fyzicky na adresu:
Klub historie amatérského filmu, z.s.
Krajní 16
635 00 Brno

Obraz musí být vytvořen v evropské normě (25p, 50i). Minimální rozlišení SD (720×576), maximální FullHD (1920×1080). Filmy musí být opatřeny úvodním titulkem – minimálně s názvem filmu (nemusí být zcela na začátku filmu) a závěrečnými titulky. Zvuk mono nebo stereo.
Elektronicky se přijímají formáty mpg2, mp4, mov.
Fyzicky se přijímají filmy na nosičích DVD nebo BD a to buď jako DVD video (BD-video), nebo datový formát na nosiči (mpeg2, mp4, mov).
Na nosiči nesmí být žádný další záznam, pouze soutěžní film(-y). Nosič musí mít potřebné identifikační údaje (minimálně jméno autora a název).

Při nedodržení těchto technických požadavků nemůžeme zaručit správnou projekci.

Délka filmu nesmí překročit 20 minut. Ve výjimečných případech může výběrová komise udělit výjimku.

Filmy, ve kterých se hovoří jinak, než česky, slovensky nebo anglicky musí být opatřeny titulky v některém z těchto jazyků. Komentářová listina v elektronické podobě je vítána.

Veškerou odpovědnost za dodržování autorských práv a dalších právních předpisů nese přihlašovatel snímku.


Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže materiály, které neodpovídají propozicím nebo jsou jinak závadné.
Organizátoři nepřejímají zodpovědnost za ztrátu anebo poškození zásilky přepravou.

Přihlášky:

K přihlášení lze použít přiložený formulář nebo do e-mailu uveďte:

Jméno autora(-ů), jméno přihlašovatele, pokud film přihlašuje s vědomím autora(-ů) jiná osoba, např. producent, adresa pro případné zaslání diplomu či nosiče s filmem (nepovinné), e-mailová adresa (pokud se liší od adresy, ze které je přihláška zaslána)

Název a délka filmu, může být i technická poznámka k obrazu a zvuku (např. neobvyklý formát nebo jiné upozornění).

Určitě uveďte i kategorii, do které film přihlašujete.

Fotosky:

Budeme rádi, když nám zašlete fotosky z natáčení či z filmu – nejlépe elektronicky.

Ekonomické zajištění:

Ekonomické možnosti budou doplněny podle výše případných dotací.

Nepřítomným autorům zašle pořadatel diplomy a medaile poštou, případné věcné ceny lze převzít pouze na místě při vyhlašování výsledků formou švédského stolu.

Ubytování:

Ubytování je v omezeném, ale snad dostatečném rozsahu zamluveno v dvoulůžkových pokojích v ubytovacím zařízení Mendelovy univerzity na adrese třída Generála Píky 7 (asi 950 m vzdušnou čarou od místa konání, bohužel pro pěší poněkud komplikovaně dostupné, pokusíme se zajistit nějakou dopravu pro potřebné).

Hodnocení soutěžních prací:

Každý přihlášený snímek musí projít předvýběrem. Výběrová – dramaturgická komise zařadí do soutěže snímky odpovídající tematickému zaměření, uměleckým a technickým požadavkům.
Rozhodnutí výběrové komise a odborné poroty jsou konečná a nezdůvodňují se.
Výběrová komise a porota mají rovněž právo přeřadit snímek do jiné soutěžní kategorie, než byl začleněn jeho autorem anebo přihlašovatelem.

Porota uděluje:

  • Cenu Ládi Františe (cena Českého svazu pro film a video) pro přítomného autora – věcná cena
  • Cenu za 1. – 3. místo v každé kategorii
  • Porota dále může udělit další ceny sponzorů a spolupořadatelů, diplomy za tvůrčí složky filmů a čestná uznání.

Porota má rovněž právo některé z cen neudělit, případně je (po konzultaci s pořadatelem) zdvojit.

Upozornění:

Pořadatel si vyhrazuje právo pořízení kopie vybraných snímků pro nekomerční využití, zejména pro propagaci AFA a archiv AFA.

Během konání akce bude pořizována fotografická, případně audiovizuální dokumentace, určená k propagaci soutěže a pro archivní účely. Účastník dává svou přítomností najevo souhlas se zachycením jeho osoby a zveřejněním takových snímků.


Hlavní pořadatel:

Veškerou korespondenci a přihlášky zasílejte na adresu:
Klub historie amatérského filmu, z.s.
Krajní 16, č.p. 87
635 00 Brno

E-mail: arsfilm@khiaf.eu
Telefon 733 307 520

Akce se koná pod záštitou primátorky města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.

Akce se uskuteční za finanční podpory

Ministerstva kultury ČR

městské části Brno-sever

Partneři a spolupořadatelé:

ČSFV z.s., Kroměříž

Archiv:

48. ročník (2021) <- klikni

49. ročník (2022) <- klikni