ARSfilm amatérů

Tradiční mezinárodní soutěžní přehlídka filmů zaměřených na umění neboli „kunstovních“.

Aktuální, tedy 48. ročník (2021):

Termín konání (Date): 3. 9. 2021 – 4. 9. 2021

48. ARSfilm amatérů bude zahájen v pátek dne 3. září 2021 v 17 hodin v sále Domu osvěty u Antoníčka, Trtílkova 22 v Brně a ukončen vyhlášením výsledků s udílením cen v sobotu po skončení soutěže.

Uzávěrka (Deadline): 20. 8. 2021

Oznámení o výsledku výběrového řízení bude autorům odesláno do 30. srpna 2021.

Místo konání (Venue): Dům osvěty u Antoníčka, Trtílkova 22, Brno – Divišova čtvrť

Propozice

Účast na ARSfilmu amatérů:

ARSfilm amatérů (dále i „AFA“) je mezinárodní soutěž, které se mohou zúčastnit autoři a autorské kolektivy jak z ČR, tak i ze zahraničí svými filmy, které vznikly na nekomerční bázi, splňují technické podmínky a v minulosti se ještě této soutěže nezúčastnily nebo do ní nebyly přihlášeny. Mohou se účastnit i posluchači 1. a 2. ročníku vysokých filmových škol, masmediálních fakult a vysokých škol se studijním zaměřením na příbuzné filmové obory. Počet přihlášených prací od jednoho autora není omezen. Do soutěžní projekce postupují snímky doporučené výběrovou komisí, splňující požadavky umělecké kvality a odpovídající vyhlášeným kategoriím AFA.

Soutěžní kategorie:

Do AFA se přijímají filmy, které obsahem odpovídají soutěžním kategoriím:

I. experimentální snímky – alternativně pojatá audiovizuální díla, která lze klasicky promítnout na plátno

II. tvorba o umění – zejména dokumentární filmy s tématy všech oborů umění

III. národopisné filmy – zejména dokumentární filmy s národopisnou tématikou (nepřijímají se záznamy z vystoupení apod.)

IV. animovaná tvorba – filmy realizované všemi animačními technikami

Technické podmínky účasti:

Do soutěže se přijímají filmy zaslané primárně elektronicky přes „uschovna.cz“ na adresu arsfilm@khiaf.eu, případně fyzicky na adresu:
Klub historie amatérského filmu, z.s.
Krajní 16
635 00 Brno

Obraz musí být vytvořen v evropské normě (50i, 25p). Minimální rozlišení SD (720×576), maximální FullHD (1920×1080). Zvuk mono nebo stereo.
Elektronicky se přijímají formáty mpg2, mp4, mov.
Fyzicky se přijímají filmy na nosičích DVD nebo BD a to buď jako DVD video (BD-video), nebo datový formát na nosiči (mpeg2, mp4, mov).
Na nosiči nesmí být žádný další záznam, pouze soutěžní film(-y). Nosič musí mít potřebné identifikační údaje (minimálně jméno autora a název).
Délka filmu nesmí překročit 20 minut. Ve výjimečných případech může výběrová komise udělit výjimku. Filmy, ve kterých se hovoří jinak, než česky, slovensky nebo anglicky musí být opatřeny titulky v některém z těchto jazyků. Komentářová listina v elektronické podobě je vítána.


Veškerou odpovědnost za dodržování autorských práv a dalších právních předpisů nese přihlašovatel snímku.
Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže materiály, které neodpovídají zadání nebo jsou jinak závadné.
Organizátoři nepřejímají zodpovědnost za ztrátu anebo poškození zásilky přepravou.

Ekonomické zajištění:

Za každý přihlášený film jeho přihlašovatel uhradí účastnický poplatek a doloží jeho zaplacení současně se zasláním přihlášky snímku do soutěže. Bez úhrady tohoto poplatku nelze snímek přijmout do soutěže ani vrátit zpět poštou autorovi. Film si pak autor musí vyzvednout osobně do dvanácti měsíců po ukončení soutěže jinak se stává majetkem pořadatele.
Tento účastnický poplatek činí:

  • pro účastníky z České republiky 150 Kč – úhrada převodem na účet KHAF u Fio banky, a.s., V Celnici 10, 117 21 Praha, č. účtu: 2900306186/2010
  • pro zahraniční účastníky 10 Euro s úhradou na účet: Fio banka, a.s., V Celnici 10, 117 21 Praha 1
    IBAN: CZ8720100000002900306186, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX (Ze Slovenska by měl být převod bez poplatků za přeshraniční převod.)

V případě, že se autor soutěže osobně nezúčastní a v soutěži získá věcnou cenu, musí si ji vyzvednout osobně u pořadatelů do desíti měsíců po ukončení soutěže, jinak věcná cena propadá ve prospěch pořadatele.

Ubytování:

V tomto ročníku nemůže pořadatel hradit žádné ubytování. Na těchto stránkách budeme průběžně zveřejňovat doporučení k ubytování, každý si je však bude muset objednat a uhradit samostatně.

Hodnocení soutěžních prací:

Každý přihlášený snímek musí projít předvýběrem. Výběrová komise zařadí do soutěže snímky odpovídající tematickému zaměření, uměleckým a technickým požadavkům.
Rozhodnutí výběrové komise a odborné poroty jsou konečná a nezdůvodňují se.
Výběrová komise a porota mají rovněž právo přeřadit snímek do jiné soutěžní kategorie, než byl začleněn jeho autorem anebo přihlašovatelem.

Porota uděluje:

  • Cenu Ládi Františe (cena Českého svazu pro film a video) pro přítomného autora – věcná cena
  • Cenu za 1. – 3. místo v každé kategorii
  • Porota dále může udělit další ceny sponzorů a spolupořadatelů, diplomy za tvůrčí složky filmů a čestná uznání.

Porota má rovněž právo některé z cen neudělit, případně je po konzultaci s pořadatelem, zdvojit.

Upozornění:

Přihlášky vyplňujte čitelně a úplně.

Pořadatel si vyhrazuje právo pořízení kopie vybraných snímků pro nekomerční využití a archiv AFA.

Během konání akce bude pořizována fotografická, případně audiovizuální dokumentace, určená k propagaci soutěže a pro archivní účely. Účastník dává svou přítomností najevo souhlas se zachycením jeho osoby a zveřejněním takových snímků.

Hlavní pořadatel:
Veškerou korespondenci a přihlášky zasílejte s označením „ARSfilm amatérů 2021“ na adresu:
Klub historie amatérského filmu, z.s.
Krajní 16, č.p. 87
635 00 Brno

E-mail: arsfilm@khiaf.eu
Tel. záznamník (IQ media): 546 211 724

Partneři a spolupořadatelé:

Ateh, spol. s r.o.

IQ media, s.r.o.

ČSFV, z.s. Kroměříž