ARSfilm – stručná historie

Od roku 1964 probíhala v Kroměříži přehlídka profesionálních filmů o umění – Arsfilm. Na 7. ročníku v roce 1970 bylo na popud režiséra prof. Jiřího Lehovce z Prahy zařazeno několik amatérských filmů. Tak se součástí profesionálního Arsfilmu stává i AFA – ARSfilm amatérů.

původní logo Arsfilm

Toto svébytné spojení, k němuž podali ruku profesionální filmaři – a které nemělo obdobu mezi filmovými festivaly nikde ve světě – nazval prof. J. Lehovec nanejvýše potřebným příspěvkem k demontáži uměle vršených bariér mezi neprofesionální a profesionální uměleckou tvorbou.

Spojení profesionálních a amatérských filmů o umění pokračovalo ještě další rok, ale z technických důvodů bylo na tři roky přerušeno.

Od 22. května 1973 začal v Kroměříži systematicky pracovat Klub amatérského filmu (KAF). Jeho ambiciózní členové ve spolupráci s tehdejším Okresním kulturním střediskem a členy kroměřížské části přípravného štábu profesionálního Arsfilmu si vzali pokračování AFA za své. Díky tomu se se tradice obnovila od roku 1975, to byl 12. ročník Arsfilmu a 3. ročník AFA. První tři ročníky byly nesoutěžní, ceny se začaly udělovat až na 4. ročníku v roce 1976. Vlastní soutěž se uskutečnila v klubu Starý pivovar, do programu profesionální přehlídky v Domě kultury byla zařazena kolekce šestnácti nejlepších amatérských prací.

To trvalo do roku 1981, kdy profesionální Arsfilm zaniká posledním, osmnáctým ročníkem.

Od následujícího roku – od 10. ročníku – je upraven statut AFA a soutěž se stává mezinárodní.

V zájmu zachování tradice „velkého“ Arsfilmu v Kroměříži bylo do programu AFA zařazeno „okénko profesionálních filmů o umění“. V roce 1970 přijali do své soutěže profesionálové amatéry, nyní – po ukončení profesionálního Arsfilmu roce 1981 – je to naopak. Tak se v následujících ročnících AFA střídají filmy z produkce zlínského studia na Kudlově, bratislavské Koliby, Krátkého filmu Praha. K těmto projekcím jsou zváni jejich tvůrci – režiséři, kameramani, animátoři, dramaturgové.

Arsfilm logo

V dalších letech jsou do soutěže přihlašovány filmy z Evropy, Asie, Ameriky, Austrálie i Afriky. Je to výsledek systematické práce organizátorů pod vedením Ing. Ladislava Františe. Po jeho odchodu do filmařského nebe v roce 2017 udržuje kroměřížskou tradici Přerovák Petr Chmela. Přehlídku organizuje Český svaz pro film a video. Nastávají ale stále větší komplikace se získáváním potřebných dotací.

V roce 2021 se od 48. ročníku ujímá organizace brněnský Klub historie amatérského filmu a přesouvá festival do Brna s představou, že je to dočasně. Tak uvidíme dál.

Josef Strubl s využitím textu Ladislava Františe z publikace k 35. ročníku